Danh sách 5 3 second video view facebook mới nhất

Danh sách 5 3 second video view facebook mới nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết 3 second video view facebook hot nhất hiện nay

1 Facebook Live Vs. Posted Videos: Which Has Better Reach? | Biteable

 • Tác giả: biteable.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.96 (871 vote)
 • Tóm tắt: We posted five videos to the Biteable page and hosted five Facebook Live broadcasts. We tracked three-second video views, reach, and total engagements ( 

2 Facebook Ads API Connector in Marketing Cloud Intelligence

 • Tác giả: help.salesforce.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.74 (446 vote)
 • Tóm tắt: Facebook Ads is a platform on which users can purchase and manage … Intelligence maps the Facebook Ads Measurements 3-Second Video Views to the 

3 How to get 3 second video views · Issue #128 – GitHub

 • Tác giả: github.com
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.44 (202 vote)
 • Tóm tắt: · … to get some metrics, I got the majority but the “3 second video views” is missing, here is my code: import com.facebook.ads.sdk

4 What counts as a view? | The Edge Picture Company

 • Tác giả: edgepicture.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 4.26 (358 vote)
 • Tóm tắt: Facebook views are counted after only 3 seconds. On a desktop, the video has to be fully on-screen before it starts playing

5 (Nhiều Cách Tính Lượt Xem Trên Facebook ? Cách … – Lingocard.vn

 • Tác giả: lingocard.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.09 (589 vote)
 • Tóm tắt: Trên Facebook có cách tính 1 lượt View (1 lượt xem) như thế nào. Chỉ tiêu tính toán thời gian xem video thể hiện độ dài thời gian phát video (thời gian xem)

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp