Top 3 british council ielts facebook hot nhất

1 IELTS Facebook Live | British Council

 • Tác giả: britishcouncil.org.tr
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 4.88 (722 vote)
 • Tóm tắt: · Are you planning to take IELTS? What should you focus on before taking the test? What are the British Council IELTS resources that can 

2 Join British Council IELTS Facebook Chat June 10 at 1pm GMT

 • Tác giả: studyusa.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.73 (305 vote)
 • Tóm tắt: · The British Council IELTS Facebook chat is happening tomorrow! Date: June 10, 2015 Time: 1pm GMT

3 IELTS expert Facebook sessions – Take IELTS – British Council

 • Tác giả: takeielts.britishcouncil.org
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.44 (574 vote)
 • Tóm tắt: The IELTS Expert Live Sessions on Facebook give test takers the opportunity to interact with an IELTS teacher and ask questions about the test
Xem thêm bài viết  Top 10+ cách bank tiền qua số điện thoại tốt nhất

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp