Top 10+ com facebook android facebook android sdk bạn nên biết

Top 10+ com facebook android facebook android sdk bạn nên biết

Dưới đây là bài viết Com facebook android facebook android sdk hay nhất được bình chọn

Video Com facebook android facebook android sdk

1 [Android] Hướng dẫn thêm chức năng Facebook Login trong ứng

 • Tác giả: vncoder.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 4.8 (675 vote)
 • Tóm tắt: Bước 3: Bạn sẽ được điều hướng tới trang điều khiển của Facebook Developer, chọn “Thêm sản phẩm” ở góc dưới bên trái màn hình. Bạn có thể thấy ID ỨNG DỤNG ở góc 

2 Implementation ‘com.facebook.android:facebook-android-sdk:5.12.1

 • Tác giả: codegrepper.com
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 4.63 (267 vote)
 • Tóm tắt: implementation ‘com.facebook.android:facebook-android-sdk:9.0.0’

3 Tích hợp mạng xã hội – Login với Facebook

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.44 (392 vote)
 • Tóm tắt: Dẫn nhập. Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về CÁCH TẠO MỘT APP FACEBOOK SDK & CÁCH TÍCH HỢP VÀO ỨNG DỤNG ANDROID

4 Android – Facebook Integration – Tutorialspoint

 • Tác giả: tutorialspoint.com
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.32 (474 vote)
 • Tóm tắt: Download facebook sdk here. Import this into eclipse. Once imported, right click on your facebook project and click on properties.Click on android, click on 

5 How to add Facebook login to your Android App | Back4app Guides

 • Tác giả: back4app.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4.06 (522 vote)
 • Tóm tắt: How to add Facebook login to your Android App · Step 1 – Facebook Set up · Step 2 – Link your Facebook App with Back4App · Step 3 – Add provider element in the 

6 Facebook-android-sdk – Maven Central Repository Search

 • Tác giả: search.maven.org
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.91 (456 vote)
 • Tóm tắt: Facebook-Android-SDK. Facebook Android SDK. Licenses. Facebook Platform License. Home page, https://github.com/ 

7 How to create a Facebook login using an Android App?

 • Tác giả: geeksforgeeks.org
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 3.79 (467 vote)
 • Tóm tắt: · First thing you need to do is to have Facebook Developer Account and then create a new app. · Install Android Studio(>= 3.0) and then open/create 

8 Bài 48: Cách sử dụng Facebook SDK trong Android

 • Tác giả: duythanhcse.wordpress.com
 • Ngày đăng: 10/13/2021
 • Đánh giá: 3.41 (505 vote)
 • Tóm tắt: · Sau đây Tui sẽ trình bày các tính năng của Facebook SDK trong Android, các bạn có thể tự tìm hiểu trên internet nó có vô số ví dụ mẫu

9 Getting started with the Facebook for Android SDK

 • Tác giả: androidauthority.com
 • Ngày đăng: 08/28/2021
 • Đánh giá: 3.28 (544 vote)
 • Tóm tắt: · The official Facebook SDK for Android helps you create apps that integrate with Facebook, and provides access to several key features, including 

10 Facebook Android SDK – Maven Repository

 • Tác giả: mvnrepository.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.07 (553 vote)
 • Tóm tắt: Tags, sdkfacebookandroid. Ranking, #1907 in MvnRepository (See Top Artifacts) #116 in Android Packages. Used By, 205 artifacts 

11 Facebook-android-sdk 14.1.0 javadoc (com.facebook.android)

 • Tác giả: javadoc.io
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.87 (116 vote)
 • Tóm tắt: facebook 14.1.0 API ; This package is solely for the use of other packages within the Facebook Android SDK, use of any of the classes in this package is 

12 Xamarin.Facebook.Android 11.2.0.1 – NuGet Gallery

 • Tác giả: nuget.org
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.7 (50 vote)
 • Tóm tắt: Xamarin.Android bindings for Facebook Android – SDK. … Android 11.2.0.1 The ID prefix of this package has been reserved for one of the owners of this 

13 [Facebook SDK ] Tích hợp facebook vào ứng dụng android

 • Tác giả: androidcoban.com
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 2.74 (118 vote)
 • Tóm tắt: · Giới thiệu về facebook SDK trong android các tính năng cơ bản, cách tạo ứng dụng facebook và tích hợp facebook vào ứng dụng android

14 How to Set Up Facebook SDK in Android Studio and Xcode – Udonis

 • Tác giả: blog.udonis.co
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 2.58 (121 vote)
 • Tóm tắt: How to Set Up Facebook SDK in Android Studio and Xcode · Step 1: Configure Your Facebook App · Step 2: Configure Your Facebook Ad Account with Your App · Step 3: 

15 List 10+ implementation com facebook android facebook … – GiaLaiPC

 • Tác giả: gialaipc.com.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.51 (140 vote)
 • Tóm tắt: ‘com.facebook.android:facebook-android-sdk:9.0.0’ 

16 React-native-fbsdk-next – npm

 • Tác giả: npmjs.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.3 (186 vote)
 • Tóm tắt: Facebook SDK support for React Native apps. … React Native FBSDK is a wrapper around the iOS Facebook SDK and Android Facebook SDK, allowing for Facebook 

17 Auth0 Android – Facebook Login SDK Quickstarts

 • Tác giả: auth0.com
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 2.35 (115 vote)
 • Tóm tắt: Android – Facebook Login · Set up the “Continue with Facebook” button · Request Facebook permissions · Integrate Facebook · Fetch Facebook session Access Token

18 Facebook SDK là gì? Tích hợp FB SDK vào ứng dụng | BKHOST

 • Tác giả: bkhost.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.26 (81 vote)
 • Tóm tắt: · Facebook SDK cho Android là gì? Facebook SDK cho PHP là gì? Facebook SDK cho JavaScript là gì? Facebook SDK cho Facebook Business là gì?