List 6 cover facebook video template mới nhất hiện nay

1 Facebook Cover Template Projects – Behance

 • Tác giả: behance.net
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.92 (844 vote)
 • Tóm tắt: social media banner. banner. web banner. banner design. photo. social media post. minimal. linkedin. fb. social media design

2 Customizable Facebook Video Templates – Kapwing

 • Tác giả: kapwing.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 4.73 (319 vote)
 • Tóm tắt: How to Make a Video for Facebook · Choose a template. Get started by browsing Kapwing’s collection of professionally designed templates and choose a design that 

3 Facebook Cover Video Template – Biteable

 • Tác giả: biteable.com
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 4.52 (261 vote)
 • Tóm tắt: · Use this Facebook cover video template to make a great cover video for your page. Choose a …
  Thời lượng: 0:55
  Đã đăng:

4 Facebook Cover – Marketing video template | by Vimeo

 • Tác giả: vimeo.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4.39 (270 vote)
 • Tóm tắt: Customize Facebook Cover – Marketing video template to create versions in other ratios, and add your own touches

6 Creative Facebook Cover by micromove on Envato Elements

 • Tác giả: elements.envato.com
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 3.8 (288 vote)
 • Tóm tắt: Còn hàng

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp