Danh sách 5 disable auto play video facebook hay nhất hiện nay

1 Turn Facebook Video Autoplay On / Off – Verizon

 • Tác giả: verizon.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 4.98 (616 vote)
 • Tóm tắt: Turn Facebook Video Autoplay On / Off · From the Home screen on your device, open your Facebook app. · From the Facebook app, navigate to the Autoplay setting: On 

2 Stop Facebook Stories autoplay – Cùng Hỏi Đáp

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.63 (346 vote)
 • Tóm tắt: · On mobile, navigate to Settings & Privacy > Settings. Under Media and Contacts, select Videos and Photos > Never Autoplay Videos. Facebook turn 

3 How to Turn Off Autoplay on Facebook – Lifewire

 • Tác giả: lifewire.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.58 (207 vote)
 • Tóm tắt: · On the Facebook app, go to Settings & Privacy > Settings > Preferences > Media. Under Autoplay, select Never Autoplay Videos. You’re scrolling 

4 How to Turn Off Autoplay Videos on Facebook – Alphr

 • Tác giả: alphr.com
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.32 (489 vote)
 • Tóm tắt: · Look for the “Auto-Play Videos” option and select “Off.” Note: Changing the settings for autoplay on your desktop browser does not automatically 

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp