Top 2 facebook video upload limit bạn nên biết

1 All the Facebook Ad Sizes You Need to Know in 2022 – Hootsuite Blog

  • Tác giả: blog.hootsuite.com
  • Ngày đăng: 07/15/2022
  • Đánh giá: 4.82 (824 vote)
  • Tóm tắt: Use MP4, GIF or MOV format, with a maximum file size of 4GB, and a maximum length of 241 min. Facebook instant article videos

2 What’s the maximum size for files I can upload on Workplace?

  • Tác giả: workplace.com
  • Ngày đăng: 07/06/2022
  • Đánh giá: 4.72 (312 vote)
  • Tóm tắt: The maximum file size for files you upload is 50MB. This excludes files shared via Workplace Chat, where the limit is 75MB. Uploaded videos must be under 
Xem thêm bài viết  List 10+ hua minh dat facebook hay nhất hiện nay

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp