Top 23 how do i deactivate facebook messenger hay nhất hiện nay

1 Làm thế nào để vô hiệu hóa Facebook và Messenger? – Kỷ nguyên số

 • Tác giả: kynguyenso.plo.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 4.82 (722 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu muốn vô hiệu hóa Messenger, bạn hãy mở ứng dụng, bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái, sau đó kéo xuống bên dưới và tìm đến tùy chọn 

3 How to Deactivate or Delete Facebook Messenger – NordVPN

 • Tác giả: nordvpn.com
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 4.51 (348 vote)
 • Tóm tắt: · Click on your profile picture in the top left. Deactivate Facebook Messenger; Tap Active Status. Deactivate Facebook Messenger; Use the toggle 

4 How to Deactivate Your Facebook Account but Keep … – groovyPost

 • Tác giả: groovypost.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4.19 (453 vote)
 • Tóm tắt: · Click the Email opt-out option if you want to stop emails if you want. And make sure to check the “Keep Using Messenger” option and then click 

5 How can I deactivate my messenger? – [Answer] 2022

 • Tác giả: deletingsolutions.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.01 (462 vote)
 • Tóm tắt: Yes, you can deactivate Messenger without deleting your Facebook account. To do this, go to the settings menu in Messenger and select “Deactivate Messenger

6 [Solved] How to Deactivate Facebook Messenger on iPhone – iMyFone

 • Tác giả: imyfone.com
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 3.99 (536 vote)
 • Tóm tắt: · How to Deactivate Facebook Messenger on iPhone · Open Messenger app on your iPhone. · Click on your profile picture at the top left corner of the 

8 How to Deactivate Facebook Messenger Properly – MakeUseOf

 • Tác giả: makeuseof.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 3.55 (482 vote)
 • Tóm tắt: Open the Messenger app. · Tap on your profile picture in the upper left-hand corner. · Scroll down and select Legal and Policies. · On the next screen, choose 

9 How to Deactivate Facebook Messenger – Business Insider

 • Tác giả: businessinsider.com
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.34 (577 vote)
 • Tóm tắt: · How to deactivate Messenger by deactivating Facebook · 1. Open the Messenger app and tap your profile picture in the top-left corner. · 2. Scroll 

10 How to deactivate Facebook messenger – India Today

 • Tác giả: indiatoday.in
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.06 (202 vote)
 • Tóm tắt: · How to deactivate Facebook messenger using Android ; Step 1: First, open Messenger on your Android device. ; Step 2: Now, from Chats, tap your 

11 Can I Deactivate Facebook and Keep Messenger? – Technipages

 • Tác giả: technipages.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 2.89 (156 vote)
 • Tóm tắt: · Launch the Messenger app, and go to Chats. Then, tap your profile picture and select Legal & Policies. Select Deactivate Messenger, and tap the 

12 How to Deactivate or Delete Facebook Messenger – Tutorialspoint

 • Tác giả: tutorialspoint.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.87 (191 vote)
 • Tóm tắt: · Launch the Messenger application; · In the top left corner, click on your profile; · Go to Account Settings and deactivate Facebook Messenger

14 How To Deactivate Facebook Messenger in 2022 – Wirefly

 • Tác giả: wirefly.com
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.55 (65 vote)
 • Tóm tắt: Before you’ll be allowed to deactivate Facebook Messenger, Facebook makes you deactivate your main Facebook account. · Open the Facebook Messenger App · Tap on 

15 How to Deactivate Facebook Messenger – How-To Geek

 • Tác giả: howtogeek.com
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.48 (61 vote)
 • Tóm tắt: · Tap “Deactivate Messenger,” followed by “Deactivate.” Deactivate Facebook Messenger. Enter your password, followed by the “Continue” button

16 How to Deactivate Facebook Messenger on iPhone and Android

 • Tác giả: allthings.how
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.38 (106 vote)
 • Tóm tắt: How to Deactivate Facebook Messenger on iPhone and Android · Next, scroll down and tap on the ‘Settings & Privacy’ option. · Then, tap on the ‘Settings’ option

17 How do I deactivate my Facebook Messenger account? – Rankiing.net

 • Tác giả: rankiing.net
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 2.29 (61 vote)
 • Tóm tắt: Does deactivating Messenger delete messages? When you disable your FaceBook account your messages will not be deleted, they will just be invisible. In message 

18 How To Deactivate Facebook Messenger – Help Desk Geek

 • Tác giả: helpdeskgeek.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.13 (152 vote)
 • Tóm tắt: · The steps to deactivate Facebook Messenger vary a bit on Android versus iOS. Open your chats, and then tap your profile picture in the top left 

19 How to Deactivate Facebook Messenger – Mobitool

 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 2.1 (115 vote)
 • Tóm tắt: Unfortunately, there is not any approach to briefly disable Messenger. I will’t even flip off Facebook Messenger. The simplest approach to disable Messenger is 

20 How to Deactivate Messenger Account via App – ASAP Guide

 • Tác giả: asapguide.com
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 2.06 (189 vote)
 • Tóm tắt: · 1. First, login to Facebook Messenger app on your Android or iOS device. · 2. Then, tap the profile picture icon located next to the search bar

21 How to Deactivate Messenger Without Also Deleting Facebook

 • Tác giả: trendblog.net
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 1.82 (103 vote)
 • Tóm tắt: · Let’s see how to deactivate Messenger now that you’ve removed Facebook: · Open Messenger; · In the top left corner, click on your profile; · Select 

22 Facebook Messenger: How to deactivate profile? Here’s a step by

 • Tác giả: republicworld.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 1.86 (100 vote)
 • Tóm tắt: · How to Deactivate Facebook Messenger · Open Messenger app · Open settings after clicking on the display picture option · Go to the upper left-hand 

23 How To Deactivate Messenger – How To Delete

 • Tác giả: howtodelete.org
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 1.76 (186 vote)
 • Tóm tắt: After opening the app, if you see the Keep using Messenger page, then tap on the CONTINUE button. Tap on your 

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp