Danh sách 10 how to share a link on facebook story bạn nên biết

1 [Working] How To Post Link To Facebook Story Updated – Techytab

 • Tác giả: techytab.com
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 4.9 (906 vote)
 • Tóm tắt: Using PC: Add clickable Link in Facebook Story · 1. Open any browser on your PC. · 2. Go to web.facebook.com · 3. Input your username and password then sign in. · 4 

2 Hướng dẫn cách chèn link vào Story trên Facebook 2021

 • Tác giả: ghiencongnghe.info
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 4.76 (553 vote)
 • Tóm tắt: · Liên kết hay link trên Story Facebook nghĩa là gì? … Liên kết hay link là một đường dẫn mà khi người dùng truy cập vào, họ sẽ được dẫn đến một 

4 How to Add Links in Facebook Stories – Alphr

 • Tác giả: alphr.com
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 4.32 (592 vote)
 • Tóm tắt: Tap the pencil icon to add a story. Paste the link you want to share and make sure it shows a preview before sharing it. Tap the blue arrow to share it . Once you’ve shared it, you’ll see the Share to Facebook Story option

5 How do I share posts from my Instagram account to a Facebook

 • Tác giả: help.instagram.com
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 4.19 (569 vote)
 • Tóm tắt: Learn how to share posts from your Instagram account to your Facebook Page. … account to link to a Facebook Page (if the Facebook Page is managed in a 

6 Cách chèn link website vào story (tin) trên Fanpage Facebook

 • Tác giả: thegioididong.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.98 (323 vote)
 • Tóm tắt: · Hướng dẫn chi tiết cách chèn link website vào story (tin) trên Fanpage Facebook bằng điện thoại, giúp Fanpage của bạn trở nên chuyên nghiệp 

7 How to add a link to Facebook Story: Definitive Guide

 • Tác giả: blog.circleboom.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.73 (390 vote)
 • Tóm tắt: · How to add a link to Facebook Story ; Open your browser and enter the link ; You can use Youtube to add links to a Facebook story ; Clich ‘Share’ 

9 How To Add A Link On Facebook Story – App Clap

 • Tác giả: appclap.org
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.21 (442 vote)
 • Tóm tắt: ? If you’ve ever tried to share a link on your Facebook Story, you know that it can be a bit of a 

10 How To Add Link To Facebook Story? – The Techno Bee

 • Tác giả: thetechnobee.com
 • Ngày đăng: 09/04/2021
 • Đánh giá: 3.17 (392 vote)
 • Tóm tắt: How To Add Link To Facebook Story? – Copy the URL of the website that you want to share. – Go to your Facebook homepage where you usually post an update

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp