Tổng hợp 15 https www facebook com plugins post php mới nhất

2 2 Best Ways to Display Your Facebook Timeline in WordPress

  • Tác giả: wpastra.com
  • Ngày đăng: 11/08/2021
  • Đánh giá: 4.78 (326 vote)
  • Tóm tắt: Step 1: Install the Plugin. From your WordPress dashboard, head over to Plugins > Add New and activate the Smash Balloon Social Post Feed plugin. Install Smash 

3 WordPress/class-facebook-embedded-post.php at master – GitHub

  • Tác giả: github.com
  • Ngày đăng: 12/09/2021
  • Đánh giá: 4.52 (370 vote)
  • Tóm tắt: <?php. /**. * Facebook Embedded post. *. * @since 1.5. *. * @link https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/ Facebook Embedded Posts

4 Tổng hợp facebook social plugins hay – Hoàng Web

  • Tác giả: hoangweb.com
  • Ngày đăng: 02/27/2022
  • Đánh giá: 4.32 (478 vote)
  • Tóm tắt: · <div class="fb-send" data-href=" … Chi tiết: https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts 

5 <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https

  • Tác giả: vk.com
  • Ngày đăng: 07/05/2022
  • Đánh giá: 3.99 (283 vote)
  • Tóm tắt: <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.fa.." width="500" height="953" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" 

6 The Fastest Meme Generator on the Planet. Easily add text … – Imgflip

  • Tác giả: imgflip.com
  • Ngày đăng: 12/16/2021
  • Đánh giá: 3.86 (281 vote)
  • Tóm tắt: <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=http Meme Generator. The Fastest Meme Generator on the Planet. Easily add text to images or 

7 News – Bình Tattoo Xăm hình Đà Nẵng

  • Tác giả: binhtattoo.com
  • Ngày đăng: 06/05/2022
  • Đánh giá: 3.65 (428 vote)
  • Tóm tắt: Home · Introduction · Tattoo · Artists · News · Student · Feedback · Contact. MENU. News. Tiếng Việt · English · Phone Messenger Direct. 05/04/2019 

8 Rêves Symboles Yoga

  • Tác giả: reves-et-symboles.jimdofree.com
  • Ngày đăng: 10/07/2021
  • Đánh giá: 3.51 (520 vote)
  • Tóm tắt: Blog · N<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flabaslahaut%2Fposts%2F109570347187794&width=500" 

9 Integrations: Script Center, Plugins & Services – Complianz

  • Tác giả: complianz.io
  • Ngày đăng: 07/09/2022
  • Đánh giá: 3.34 (586 vote)
  • Tóm tắt: Complianz will scan your plugins to see if any match our integrated plugin … <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href // The URL to 

10 Lion country tweet – Miami Herald

  • Tác giả: miamiherald.com
  • Ngày đăng: 02/27/2022
  • Đánh giá: 3.07 (402 vote)
  • Tóm tắt: · <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLionCountrySafari%2Fposts% 

11 Phượng hồng gọi hè đến – Mùa chia ly tuổi học trò

  • Tác giả: c3ngoctao.edu.vn
  • Ngày đăng: 09/28/2021
  • Đánh giá: 2.87 (78 vote)
  • Tóm tắt: · 19 Tháng Năm, 2022 – Ngọc Tảo – 70 lượt xem. <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=htt 

12 Custom Facebook Feed Pro WordPress Plugin Change Log

  • Tác giả: smashballoon.com
  • Ngày đăng: 03/30/2022
  • Đánh giá: 2.7 (116 vote)
  • Tóm tắt: * Fix: Re-added setting for video post titles. * Fix: Added support for oEmbed URLs with the structure “https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 

13 Conversation – Spectrum.chat

  • Tác giả: spectrum.chat
  • Ngày đăng: 05/02/2022
  • Đánh giá: 2.59 (119 vote)
  • Tóm tắt: · https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fionic2plus%2Fposts%2F1025048078029946 I’m gonna develop 

14 Menu – Fiskeguiden.no

  • Tác giả: fiskeguiden.no
  • Ngày đăng: 12/29/2021
  • Đánh giá: 2.58 (150 vote)
  • Tóm tắt: <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href= Fiskeguiden.no /Sunnfjord-. Kategori: Gode råd. Forrige · Neste · FiskeGuiden.no 

15 Easy Social Feed – Social Photos Gallery – Post Feed – Like Box

  • Tác giả: wordpress.org
  • Ngày đăng: 07/05/2022
  • Đánh giá: 2.49 (105 vote)
  • Tóm tắt: It’s the easiest plugin to display custom Facebook feed (posts, photos, … and it’s better than the other plugins I’ve tried that offer the same thing

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp