Danh sách 4 log into facebook with phone number hay nhất hiện nay

1 How to Log into Facebook With a Verification Code

 • Tác giả: smallbusiness.chron.com
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.98 (847 vote)
 • Tóm tắt: Facebook uses a security measure called Login Approvals that sends a … Enter it into the vacant field and click “Next” to verify your mobile phone number

2 How to Log Into Facebook on a Computer or Mobile Device

 • Tác giả: businessinsider.com
 • Ngày đăng: 09/23/2021
 • Đánh giá: 4.73 (521 vote)
 • Tóm tắt: How to log into Facebook on an iPhone or Android device

3 Logging into Facebook with the phone number

 • Tác giả: webapps.stackexchange.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 4.42 (219 vote)
 • Tóm tắt: You need to add your phone number in the Account settings . Once you did it, you can use your phone number as a user name with the same 

4 How to Login to Facebook With a Cellphone Number – Techwalla

 • Tác giả: techwalla.com
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 4.31 (318 vote)
 • Tóm tắt: Click “Account,” then “Logout.” Enter your mobile phone number into the “Email” field and type your Facebook password into the “Password” field. Click “Login” 

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp