Danh sách 4 log into facebook with phone number hay nhất hiện nay

1 How to Log into Facebook With a Verification Code

 • Tác giả: smallbusiness.chron.com
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.98 (847 vote)
 • Tóm tắt: Facebook uses a security measure called Login Approvals that sends a … Enter it into the vacant field and click “Next” to verify your mobile phone number

2 How to Log Into Facebook on a Computer or Mobile Device

 • Tác giả: businessinsider.com
 • Ngày đăng: 09/23/2021
 • Đánh giá: 4.73 (521 vote)
 • Tóm tắt: How to log into Facebook on an iPhone or Android device

3 Logging into Facebook with the phone number

 • Tác giả: webapps.stackexchange.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 4.42 (219 vote)
 • Tóm tắt: You need to add your phone number in the Account settings . Once you did it, you can use your phone number as a user name with the same 

4 How to Login to Facebook With a Cellphone Number – Techwalla

 • Tác giả: techwalla.com
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 4.31 (318 vote)
 • Tóm tắt: Click “Account,” then “Logout.” Enter your mobile phone number into the “Email” field and type your Facebook password into the “Password” field. Click “Login” 
Xem thêm bài viết  Danh sách 20+ cách lập cuộc trò chuyện nhóm trên facebook mới nhất

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp