Top 1 how to upload hd video to facebook page from computer bạn nên biết

1 Why does my 1SE mash upload to Facebook with low quality?

  • Tác giả: help.1se.co
  • Ngày đăng: 01/24/2022
  • Đánh giá: 4.86 (763 vote)
  • Tóm tắt: To ensure your upload is of the highest quality make sure in the settings of Facebook, under Video Settings, “Upload HD” is selected

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp